samenwerking tussen (vak)docenten goed voor de hele school.

| Geen reacties

Hoewel je als (vak)docent vaak een éénpitter bent met je eigen ideeën en voorwaarden, is het in het belang van het kind dat er samenwerking ontstaat tussen vakdocent en school en tussen vakdocenten onderling.

Samenwerking heeft namelijk positieve effecten voor zowel docenten, leerlingen als de school als geheel. Bij een goede, constructieve samenwerking zullen zelfs schoolresultaten omhoog gaan zegt ook onderwijskundige Loes van Wessum.

Een mooi voorbeeld is de verbinding die ik laatst zag tussen een vakdocent en een leerkracht van groep 3. Bij aanvang van iedere Boekenkoffer (taalproject) is er kort overleg over de leerlingen. Welke woorden zijn er herhaald de afgelopen week? Welke kinderen hebben nog moeite met de nieuw aangeleerde begrippen? Welke thema’s komen volgende week aan bod? Waar ben je niet aan toe gekomen? Zijn er zaken waar we op kunnen letten?

Kinderen werken samen

Kinderen werken samen

De taal-vakdocent en groepsleerkracht zijn hier een relatief eenvoudige, maar constructieve samenwerking aangegaan gebaseerd op het gezamenlijke belang: de woordenschat van de kinderen omhoog brengen. Op die manier dragen zij beide bij aan de taalontwikkeling van het jonge kind. En dit werpt zijn vruchten af. Nieuwe begrippen beklijven beter. Kinderen zijn gemotiveerd en zelfverzekerd.

Dat de samenwerking hier niet stopt tussen de betreffende vakdocent en groepsleerkracht is zeker. Zij werken nu aan een gezamenlijk project op gebied van taalontwikkeling.
Een ander voorbeeld is een samenwerking tussen vakdocenten die vanuit compleet verschillende disciplines zoeken naar mogelijkheden tot samenwerking. Een kok en theaterdocent die iedere dinsdag in aangrenzende lokalen les geven en min of meer per ongeluk met elkaar aan de praat zijn geraakt. Deze wekelijkse ontmoetingen en de gedeelde liefde voor het onderwijs bracht hen tot de meest wilde ideeën waarvan ik vurig hoop dat het niet bij ideeën blijft (wordt vervolgd dus).

Kijk verder dan je neus lang is

Kijk verder dan je neus lang is

Wat ik hiermee wil zeggen: kijk verder dan je neus (of je discipline) lang is. Samenwerking is soms zo dichtbij. Soms zelfs in het klaslokaal naast jou.

Kijk als vakdocent waar je kunt samenwerken met de school waar je werkt zodat je verbindingen tussen de reguliere lesstof en de verlengde leertijd kunt maken. Kijk waar je met collega vakdocenten tot een samenwerking kunt komen om zo nieuwe projecten te ontwikkelen waar leerlingen van profiteren.

Hoe kun je nou zorgen voor een klimaat waar samenwerkingen tot stand komen? Welke invloed heb je daar als docent op? Hoe kom je tot een succesvol resultaat? Door onderstaande ‘spelregels voor samenwerking’ toe te passen begin je in ieder geval goed. Bediscussieer ze en leg ze uiteindelijk vast.

  • Maak collectieve doelen en normen van de school helder. Op die manier werkt iedereen volgens één bepaalde lijn.
  • Stem persoonlijke (les)doelen op elkaar af. Zo kun je als (vak)docenten onderling betere samenwerking en een duidelijke leerlijn creeeren.
  • Maak afspraken over wie welke rol heeft. De rol van een vakdocent is nu eenmaal anders dan die van de groepsleerkracht.
  • Durf elkaar (kritische) vragen te stellen en voorzie elkaar van opbouwende feedback.
  • Bevorder het onderlinge vertrouwen door elkaar ook informeel te spreken.
  • Deel informatie en lesprogramma’s met elkaar, geef inzage in wat je doet.

Gelukkig zijn er steeds meer scholen die het belang van een goede samenwerking tussen docenten en vakdocenten inzien. Mijn doel is om een bijdrage te leveren aan een meer structurele vorm waarbij het belang van samenwerking tussen docenten onderling en met vakdocenten onderkend wordt en ‘handjes en voetjes’ krijgt in de dagelijkse werkzaamheden.

Hiervoor ben ik een samenwerking aangegaan met Daphne van Mourik die zich heeft gespecialiseerd in netwerken en het leggen van verbindingen. Zij maakt mooie dingen en helpt mensen -ook met heel andere disciplines- met elkaar in gesprek te gaan. Samen ontwikkelen wij nu het Team-kleed op school. Aan dit tafelkleed vol rake vragen en inspirerende stellingen werk je gezamenlijk toe naar het creëren van het beste jaar ooit bij jou op school. Nu nog voor de volwassenen in de school, maar straks misschien ook voor in de klas.

Zet het belang van samenwerken op de agenda en creëer mooie dingen want: alleen ga je sneller, samen kom je verder.

In het schooljaar 2015-2016 starten wij met de Team-Kleed-Op-School sessies. Wil je deelnemen aan de -voordelige- pilot? Meld je school, team of klas hier aan voor vrijblijvende informatie. 

 

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.