T-factor

Wat is de T-factor? De T-factor is een theaterproject dat kinderen met ouderen verbindt door middel van theater. Deelnemende kinderen maken een eigen theaterstuk (compleet met decors, rekwisieten, kostuums, promotie etc) dat is gebaseerd op de verkregen verhalen van ouderen. Zij voeren het stuk op in de woonomgeving, bijvoorbeeld een verzorgingshuis, van de ouderen. Omschrijving Na een interviewtraining en het op papier krijgen van een aantal interessante vragen, gaan kinderen onder begeleiding naar een verzorgingshuis. Hier interviewen ze een aantal ouderen. De verhalen die daaruit komen dienen als basis voor het theaterstuk dat de kinderen onder leiding van professionals maken. SAM_2896

film: Making-of T-factor centrum Barendrecht en Borgstede

Vervolgens wordt de groep in twee subgroepen verdeeld en ontstaat er een acteergroep en een decorgroep. Beide werken binnen de eigen disciplines aan het theaterstuk. Na deze oefen/productie periode wordt het gemaakte stuk opgevoerd op de plek waar de verhalen vandaan komen: het verzorgingshuis. Voor kinderen is de T-factor een uitdaging en ervaring op meerdere gebieden. Natuurlijk door toe te werken naar een uitvoering op een podium met publiek, maar ook om even in de leefwereld van ouderen te komen. Voor ouderen is de T-factor een feest der herkenning: zij zien hun verhalen terug door de ogen van kinderen. De T-factor stimuleert de discussie over een bepaald onderwerp (wijk, leefomstandigheden, school, vroeger etc.) Er ontstaat een sterk wij-gevoel wat weer bij kan dragen aan de saamhorigheid in de leefomgeving. Theater zorgt er ook voor dat mogelijke problemen die heersen met een gezonde dosis humor worden bekeken en benoemd wat weer zorgt voor relativering. Herkenning

film: Making-of T-factor Vrijenburg en Elf Ranken

Brug slaan Binnen de T-factor wordt zo veel mogelijk gestreefd naar lokale samenwerking. Natuurlijk door de kinderen en de ouderen te koppelen en hen even toe te laten in elkaars leefwereld, maar, indien mogelijk, wordt er ook gezocht naar samenwerkingspartners tijdens de productieperiode. Denk hierbij aan kunstenaars (decors), journalisten (interviewtraining) of naaiateliers (kostuums) in de directe omgeving. Er wordt een brug geslagen tussen diverse groepen en personen en wie weet waar dat toe kan leiden. Competenties en talenten Door middel van de T-factor maken kinderen kennis met acteren en alle andere zaken die bij theater komen kijken: maken van decors, uitzoeken van rekwisieten en kostuums, bedenken van een verhaallijn nadenken over promotie etc. Tijdens iedere bijeenkomst wordt zowel doelgericht geoefend voor het theaterstuk als gewerkt met losse theateroefeningen. Kinderen wordt geleerd met interesse en respect naar elkaar te kijken en van elkaar te leren. Binnen het project wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een groot aantal competenties en het stimuleren van talent. Daarnaast  is respect en begrip voor elkaars leefwereld, verhalen en achtergronden een belangrijk gegeven. Voor wie De T-factor kan in principe voor alle leeftijden uitgevoerd worden, maar komt het beste tot zijn recht met kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar. De T-factor kan aangeboden worden binnen het curriculum van de scholen dus onder reguliere lestijd, maar kan ook naschools worden aangeboden. Wil je de T-factor ook bij jou op school of zorginstelling? Neem dan contact met ons op.
  "De T-factor is een super project waarin de kinderen zoveel geleerd hebben op alle fronten, vooral de samenwerking tussen de kinderen en de mensen uit het bejaardentehuis was erg leuk om te zien"  complimenten T-factor  

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.